30มิ.ย. 59

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ KMUTT Talk หัวข้อเรื่อง Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals